Меню Затваряне

Първа конференция
за представяне на подхода
Реджо Емилия в България

Образът на детето

КОНФЕРЕНТНИ ТЕМИ

Образът на детето

Презентатори: Клаудиа Джудичи, Емануела Веркали

  Във всеки от нас има изграден вътрешен образ, който го направлява и предопределя взаимоотношенията, които създава с децата. Тази вътрешна теория ни кара да се държим по определени начини, да използваме определени думи, да чуваме и виждаме определени неща, когато сме с децата… За нас е много трудно да действаме против този вътрешен образ. Например, ако Вашият вътрешен образ е, че момчетата и момичетата са много различни, Вие ще се държите с момчетата по един начин, а с момичетата – по друг.

  Има стотици различни образи на детето. Всеки социален контекст създава различна визия и идея за това, какво е то: 

  • детето като малък възрастен, който чака големият възрастен да го напълни със знания;
  • детето като беззащитно същество, нуждаещо се от грижи и закрила;
  • детето като човек без права;
  • детето като личност с умения и компетенции…

  През призмата на Реджо подхода виждаме детето в неговата сила – то идва на този свят, пълно с потенциал, а не като празен съд, който учителят трябва да напълни. Като възрастни, нашата задача е да създаваме среда, която да посреща децата с усещане за сигурност и приемане. Но как се случва това на практика? Как да се научим да виждаме и ценим детето в неговата същност и цялост? Как да се научим да чуваме и разбираме мисленето на децата и да изграждаме процесите на ученето спрямо него? Лекцията, водена от Клаудиа Джудичи и Емануела Веркали ще даде отговори на тези въпроси.

  

ЕТИКА И ЕСТЕТИКА

Презентатор: Клаудиа Джудичи

  Етиката и естетиката са свързани и всички човешки същества имат вградено усещане за ред и симетрия. В еволюционен план, декодирането на света посредством цвят и перспектива е играло много съществена роля за оцеляването на хората, така че няма нищо чудно в това. Хората имат жизнена нужда да виждат ред и смисъл в света около себе си. В максимата “Етиката и естетиката са едно” е закодирано посланието, че смисълът на съществуването се извлича от сетивния, естетическия и експерименталния контакт с реалното – тоест през ума, сетивата, езика и образите. Тези възприятия са определящи за нашите преценки и действия. 

  Лекцията, водена от Клаудиа Джудичи, ще покаже начини, по които крастотата и естетиката могат да бъдат част от образователната среда на децата. Основна теза е, че естетиката е основно човешко право. Когато на децата е дадена възможност да откриват естетическото усещане по естествен път, това им носи усещането за смисъл и хармония и ги свързва с околния свят през етичните ценности. 

АНАЛОГОВИ И ДИГИТАЛНИ СВЕТОВЕ В РАННОТО ДЕТСТВО

Презентатори: Клаудиа Джудичи, Емануела Веркали

  Съществува задълбочен дебат дали дигиталните медии са полезни или вредни за децата, а в последно време все повече научни и медийни публикации споделят за тревожни отклонения в развитието, които екраните могат да причинят на развиващите се мозък и организъм. Погледнат през призмата на философията на Реджио Емилия, обаче, този дебат изглежда изместен от реалния фокус. Защото всъщност, независимо дали го искаме или не, технологиите отдавна вече заемат огромна част от живота и съвремието на децата и днес въпросът не е дали децата ни да имат достъп до тях, а как точно да ги използват. 

  Подходът Реджо ни предлага една необикновена и същевременно – изключително задълбочена – перспектива към дигиталното и аналоговото. Какви взаимоотношения съществуват между природата и дигиталността? Могат ли дигиталните езици да бъдат носители на поезия, естетика, етика? Какъв е експресивният потенциал, който те могат да внесат в ранното детство? 

  Тази лекция ше преобърне всички Ваши досегашни нагласи и очаквания към употребата на технологии в образованието. 

КАЧЕСТВО
В ОБРАЗОВАНИЕТО

Презентатори: Клаудиа Джудичи, Емануела Веркали

  Свикнали сме да мислим, че децата са бъдещето. Но всъщност, децата са настоящето; те са основният мотор на промяна… Още днес! 

  За да променяме живота на децата, от първостепенно значение е да променим първо себе си. Може ли образованието да бъде равнозначно на грижа за правата на децата – правото на етика и естетика, на гражданско участие, на демократични ценности? Как образованието може да се превърне в еквивалент на качество?

  Нашето желание е конференцията “Образът на детето” да постави пред българската общественост началото на този диалог, защото дълбоко вярваме, че ако създаваме ценности е невъзможно да останем безразлични към тях…

ПРЕЗЕНТАТОРИ

Клаудиа Джудичи

Президент на Reggio Children

Клаудиа Джудичи е психолог. От 1995 до 2007 г. работи като педагогически лидер в предучилищните и детски центрове на Istituzione – Община Реджо Емилия, чиито председател е от 2009 до 2016 година. От 1996 г. работи в областта на научните изследвания и професионалното развитие на Reggio Children, а от февруари 2016 г. е назначена за председател на Reggio Children.

Клаудия Джудичи е координирала, участвала и сътрудничила в различни изследователски проекти с университети и центрове в Италия и в чужбина (сред които Харвардския университет, Университета на Ню Хемпшир, Чикагския университет, Университета в Милано – Бикока, Университета на Модена и Реджо Емилия, CARE – European Early Childhood Education and Care, ISOTIS – интегрирано образование и социална подкрепа за справяне с неравенствата в обществото), по-специално в следните области: дидактика, процеси на обучение на деца, оценка в образованието, педагогическа документация, участие на семейството.

Тя е част от работен екип на Италианското образователно министерство за оценка и реформа на услугите за деца на възраст от 2 до 3 години. Била е част от работни групи за реформа на националното законодателство за образователните услуги за възрастта 0-6 години.

В момента е член на научния комитет на DIDACTA Italy.

Води лекции в Университета на Модена и Реджо Емилия, където е професор в департамента по образование и хуманитарни науки.

Изнася лекции в много конференции, семинари, събития за професионално развитие в Италия и чужбина. Автор е на статии, публикувани в международни списания, и сътрудничи в различни издателски проекти, сред които:

  • Giudici C. and Krechevsky M., Rinaldi C., (eds), Making Learning Visible: Children as individual and group learners, Reggio Emilia–Cambridge: Reggio Children and Project Zero, 2001; 
  • Giudici C. and Vecchi V. (eds), Children, Art, Artists. The expressive languages of children, the artistic language of Alberto Burri, Reggio Emilia: Reggio Children, 2004; 
  • Filippini T., Giudici C. and Vecchi V. (eds), Dialogues with places, Reggio Emilia: Reggio Children, 2008; 
  • Cagliari P., Castagnetti M., Giudici C., Rinaldi C., Vecchi V. and Moss P. (eds), Loris Malaguzzi and the Schools of Reggio Emilia. A selection of his writings and speeches, 1945-1993, London and New York: Routledge, 2016;
  • Cagliari P. and Giudici C., “Pedagogy has children’s voice. The educational experience of the Reggio Emilia municipal infant-toddler centres and preschools”, in Fleer M. and van Oers B. (eds), International Handbook of Early Childhood Education, Cham: Springer (forthcoming). 

Емануела Веркали

Координатор на международната мрежа на Reggio Children

Емануела Веркали е част от управленския комитет на Reggio Children / International Centre Loris Malaguzzi. Работи в международния офис на Reggio Children от 2000 година, като понастоящем е координатор на международната мрежа и отговаря за международните отношения на Фондацията. От 2003 година координира изложбата “The Hundred Languages of Children”, която има версии на пет различни езика, както и най-новата изложба “The Wonder of Learning – The Hundred Languages of Children”.