Меню Затваряне

Реджо емилия

Фондация “Калейдоскоп” е партньор на Reggio Children Foundation и Loris Malaguzzi International Center в  България. 

Подходът Reggio Emilia® е образователна философия, базирана на образа на детето като:

  • личност с богат и многостранен потенциал за развитие, 
  • субект с права,
  • носител на “стоте езика” и
  • развиващо се чрез взаимоотношенията си с другите.  

Образователният проект, превърнал се в референтна точка за разработването на качествени програми за ранно детско развитие в целия свят, води началото си от общинските ясли и детски градини на град Реджо Емилия, Северна Италия. Днес хиляди педагози, вдъхновени от Реджо Емилия, се застъпват за гласовете на децата в образованието и обществото. Реджо вдъхновението обогатява образователната култура в 145 държави от шестте континента. От 2019г. една от тези държави е и България.