Меню Затваряне
Фондация за детско развитие “Калейдоскоп“ носи името си като символ на личността на детето: непрестанно променяща се и безкрайно интересна; заредена с палитра от умения и възможности; винаги учеща се чрез активно взаимодействие със семейството, общността и околния свят.

ВИЗИЯ

Общество, в което децата са основен приоритет. На тях се гледа като на личности с права и създатели на култура. Възрастните взаимодействат с децата като с активни членове на общността. Педагозите са изследователи, които разгръщат детството като вълшебно време, и насърчават естествения потенциал за учене от най-ранна възраст.

мисия

Фондация за детско развитие “Калейдоскоп” работи в полза на децата и общността чрез популяризиране на практики за качествено образование и включване от най-ранна възраст. Фондацията подкрепя развитието на образователни общности. Поддържаме контакт за България с международната Reggio Children Foundation и инициираме разпространението на философията на Реджо Емилия на местно ниво.

ЦЕЛИ

 

 • изграждане и утвърждаване в българското общество на образ на детето като личност с права и компетенции и създател на култура;
 • популяризиране на съвременни, качествени и приобщаващи образователни практики и ценности, които са в основата на едно солидарно, демократично и прогресивно общество;
 • проучване на възможностите на съвременните технологии за разширяване и задълбочаване потенциала на ранното образование, в контекста на изграждането на умения на XXI. век;
 • популяризиране на философията на Реджо Емилия в България;
 • изграждане на българска общност от професионалисти, семейства и структури, вдъхновени от Реджо Емилия;
 • осъществяване на мост на сътрудничество към Reggio Children Foundation и Loris Malaguzzi International Center, Италия;
 • осъществяване на сътрудничество с други български или чуждестранни физически и юридически лица, свързани с детско развитие и/или подхода Реджо Емилия;
 • осъществяване на сътрудничество с български или чуждестранни физически и юридически лица в областите изкуство, архитектура, дизайн, литература, технологии и други, с цел разработване на трансдисциплинарни дейности, блага или материали за деца и семейства;
 • превод, редакция, издателство и разпространение на материали, свързани с подхода Реджо Емилия и/или детското развитие;
 • организиране и популяризиране на семинари, конференции, ателиета, работилници, изложби и други събития, посветени на детството и/или свързани с подхода Реджо Емилия;
 • осигуряване на технологична и материална подкрепа на организации, вдъхновени от подхода Реджо Емилия – чрез техника, консумативи, научна литература, изготвяне на учебни и всякакви помощни материали;
 • събиране на средства и извършване на стопанска дейност за финансиране дейността на фондацията.