Меню Затваряне

Ние отстояваме правата на децата.

Вслушваме се в техните гласове.

Правим видима детската култура.

И вярваме, че качественото образование е ключът към здраво общество и по-добър свят.

ВИЗИЯ

Общество, в което децата са личности с права, създатели на култура и дейни членове на общността. Образование, което следва естествения потенциал за общуване, развитие и учене; насърчава родителите като активни участници в образователната система и педагозите – като изследователи и свободни личности. 

мисия

Фондация за детско развитие “Калейдоскоп” работи в полза на децата и общността чрез популяризиране на практики за качествено образование и включване от най-ранна възраст. Фондацията подкрепя развитието и укрепването на реформаторски образователни общности в страната. Поддържаме контакт за България с международната организация Reggio Children и инициираме разпространението на философията на Реджо Емилия на местно ниво.

ЦЕЛИ

 •  изграждане и утвърждаване в българското общество на образ на детето като личност с права и компетенции и създател на култура;
 • популяризиране на съвременни, качествени и приобщаващи образователни практики и ценности, които са в основата на едно солидарно, демократично и прогресивно общество;
 • проучване на възможностите на съвременните технологии за разширяване и задълбочаване потенциала на ранното образование, в контекста на изграждането на умения на XXI. век;
 • изграждане на българска общност от професионалисти, семейства и структури с фокус детско развитие и качествено образование;
 • популяризиране на философията на Реджо Емилия в България;
 • осъществяване на мост на сътрудничество към Reggio Children и Loris Malaguzzi International Center, Италия;
 • осъществяване на сътрудничество с други български или чуждестранни физически и юридически лица, свързани с детско развитие и/или подхода Реджо Емилия;
 • осъществяване на сътрудничество с български или чуждестранни физически и юридически лица в областите изкуство, архитектура, дизайн, литература, технологии и други, с цел разработване на трансдисциплинарни дейности, блага или материали за деца и семейства;
 • превод, редакция, издателство и разпространение на материали;
 • организиране и популяризиране на семинари, конференции, ателиета, работилници, изложби и други събития;
 • събиране на средства и извършване на стопанска дейност за финансиране дейността на фондацията.